BME Matematikai- és Számítástudományi Doktori Iskola > Témajavaslatok


2011-ben meghirdetett PhD témák

Benczúr András
SZTAKI/Algebra tanszék

Adatbányászati módszerek és alkalmazásaik

Bolla Mariann
Sztochasztika Tanszék

Spektrális klaszterezés

Bolla Mariann
Sztochasztika Tanszék

EM-algoritmus keverékek felbontására

Etesi Gábor
Geometria Tanszék

Kvantummező-elméletek és alacsony dimenziós topológia

Gazdag-Tóth Boglárka
Differenciálegyenletek Tanszék

Megbízható globális optimalizálási algoritmusok fejlesztése és alkalmazása

Ivanyos Gábor
SZTAKI/Algebra Tanszék

Algebrai módszerek a kvantum-informatikában

Katona Gyula
SZIT

Körökkel és utakkal kapcsolatos problémák hipergráfokban

Kornai András
Algebra tanszék

Matematikai nyelvészet

Kroó András
Analízis tanszék

Sűrűségi kérdések vizsgálata többváltozós függvények terében

Kroó András
Analízis tanszék

Extremális feladatok többváltozós polinomokra

Mann Zoltán Ádám
SZIT

Kombinatorikus algoritmusok bonyolultsága

Molnár Emil
Geometria Tanszék

Magasabb dimenziós számítógépi ábrázolás láthatósággal

Nagy Attila
Algebra tanszék

Félcsoportelmélet

Nagy Béla
Analízis tanszék

Pozitív operátorok és operátorpolinomok

Nagy Béla
Analízis tanszék

Banach térbeli lineáris operátorok spektrálelmélete

Petz Dénes
Analízis Tanszék

Kvantumrendszerek matematikája

Petz Dénes
Analízis Tanszék

Nem-kommutatív valószínűségelmélet

Petz Dénes
Analízis Tanszék

Lineáris analízis és operátorok algebrái

Recski András
SZIT

Kombinatorikus optimalizálás és műszaki alkalmazásai

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai módszerek a számítástudományban

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Serény György
Algebra Tanszék

Cilindrikus algebrai modellelmélet

Szabados Tamás
Sztochasztika Tanszék

Sztochasztikus kalkulus bolyongások segítségével

Szabados Tamás
Sztochasztika Tanszék

Sztochasztikus szimulációs modellek a biológiában

Szántai Tamás
Differenciálegyenletek Tanszék

Valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek

Szántai Tamás
Differenciálegyenletek Tanszék

Sztochasztikus programozási PERT modellek és alkalmazásaik

Szirmai Jenő
Geometria Tanszék

Diszkrét geometriai problémák homogén geometriákban

 


2010-ben meghirdetett PhD témák

Bálint Péter
Differenciálegyenletek Tanszék

Hiperbolikus dinamikai rendszerek statisztikus tulajdonságainak vizsgálata

Etesi Gábor
Geometria Tanszék

Yang-Mills elmélet gravitációs insztanton sokaságokon

G. Horváth Ágota
Analízis Tanszék

Approximáció súlyozott terekben

G. Horváth Ákos
Geometria Tanszék

Minkowski geometriák

G. Horváth Ákos
Geometria Tanszék

Térfogatra vonatkozó szélsőérték problémák euklidészi és  nem-euklidészi terekben

Garay Barna
PPKE Információs Technológiai Kar

Kvalitatív vizsgálatok rácsokon értelmezett dinamikai rendszerekben

Garay Barna
PPKE Információs Technológiai Kar

Kvalitatív dinamika hibrid és hiszterézises rendszerekben

Gazdag-Tóth Boglárka
Differenciálegyenletek Tanszék

Megbízható globális optimalizálási algoritmusok fejlesztése és alkalmazása

Horváth Erzsébet
Algebra Tanszék

Reprezentációelmélet számítógéppel

Katona Gyula
SZIT

Hamilton körökkel kapcsolatos problémák hipergráfokban

Molnár Emil
Geometria Tanszék

Nemeuklideszi geometriák és grafikus megjelenítésük

Molnár Emil
Geometria Tanszék

D-szimbólumok metrikus realizációi

Molnár Emil
Geometria Tanszék

Orbifoldok és kristálycsoportok

Nagy Béla
Analízis Tanszék

Pozitív operátorok és operátorpolinomok

Nagy Béla
Analízis Tanszék

Banach térbeli lineáris operátorok spektrálelmélete

Nagyné Szilvási Márta
Geometria Tanszék

Számítógépi geometriai modellezés és alkalmazásai

Petz Dénes
Analízis Tanszék

Kvantumrendszerek matematikája

Petz Dénes
Analízis Tanszék

Lineáris analízis és operátorok algebrái

Révész Szilárd
MTA Rényi Alfréd Matematikai Intézet

Adott transzformációkra nézve invariáns függvények szerinti összeg-előállítások

Révész Szilárd
MTA Rényi Alfréd Matematikai Intézet

Randevú-számok kapcsolata a Banach-terek geometriájának ismert karakterisztikáival

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai módszerek a számítástudományban

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Adatbányászati módszerek és alkalmazásaik

Sándor Csaba
Sztochasztika Tanszék

Erdős-Fuchs tétel általánosításai

Serény György
Algebra Tanszék

Cilindrikus algebrai modellelmélet

Simon Károly
Sztochasztika Tanszék

Ön-hasonló és ön-affin véletlen és determinisztikus  fraktálok projekciója alterekre és alterekkel való metszete

Szabados Tamás
Sztochasztika Tanszék

Sztochasztikus kalkulus bolyongások segítségével

Szabados Tamás
Sztochasztika Tanszék

Sztochasztikus modellek a biológiában

Szabó Sándor
Analízis Tanszék

A Gamma-függvény vizsgálata a komplex síkon

Szirmai Jenő
Geometria Tanszék

Diszkrét geometriai problémák homogén geometriákban

Tóth János
Analízis Tanszék

Dinamikai rendszerek különleges viselkedése: Oszcilláció, káosz, struktúraképződés, hullámok

 


 

2009-ben meghirdetett PhD témák

    Algebra Tanszék
 

Horváth Erzsébet

Reprezentációelmélet számítógéppel

Ivanyos Gábor

Algebrai módszerek a kvantum-informatikában

Küronya Alex

Az effektív divízorok kúpjának felbontásai

Nagy Attila

Félcsoportelmélet

Rónyai Lajos

Algebrai módszerek a számítástudományban

Rónyai Lajos

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Rónyai Lajos

Adatbányászati módszerek és alkalmazásaik

Serény György

Algebrai logika

Schmidt Tamás

Részbenrendezés szerepe adatbázisokban.

 

 

  Analízis Tanszék

 

Horváth Miklós

Inverz feladatok

Járai Antal

Függvényegyenletek regularitása Lie-csoportokon

Járai Antal

Regularitási tételek függvényegyenletekre Lie-csoportokon

Járai Antal Algoritmikus módszerek függvényegyenletek regularitási tulajdonságainak vizsgálatára és reguláris megoldásainak meghatározására.

Matolcsi Máté

Komplex Hadamard mátrixok és alkalmazásaik

Nagy Béla

Banach térbeli lineáris operátorok spektrálelmélete

Nagy Béla

Pozitív operátorok és operátorpolinomok

Petz Dénes

Kvantumrendszerek matematikája

Petz Dénes

Lineáris analízis és operátorok algebrái

Petz Dénes

Szabad valószínűségelmélet

Szabó Sándor

Speciális függvények

Tóth János

Részletes egyensúly és mikroszkopikus reverzibilitás reakciókinetikai és biofizikai modellekben

Tóth János

Dinamikai modellek paramétereinek becslése kémiai és biológiai alkalmazásokkal

Tóth János

Reakciókinetikai modellek matematikai vizsgálata és alkalmazásaik

 

 

  Differenciálegyenletek Tanszék

 

Bálint Péter

Egyszerű hiperbolikus dinamikai rendszerek statisztikus tulajdonságainak paraméterfüggése

Fritz József

A hidrodinamika hiperbolikus modelljei, a kompenzált kompaktság módszere

Garay Barnabás

Kvalitatív vizsgálatok rácsokon értelmezett dinamikai rendszerekben

Gyurkovics Éva

Nemlineáris irányítási rendszerek robusztus stabilizálása

Hujter Mihály

Gráfszínezések kiterjesztéseinek algoritmikus kérdései

Szántai Tamás

Valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek megoldási módszerei

Szántai Tamás

Sztochasztikus programozási PERT modellek és alkalmazásaik

Tóth Boglárka

Megbízható globális optimalizálási algoritmusok fejlesztése és alkalmazása

 

 

  Geometria Tanszék

 

Fejes-Tóth Gábor

Elhelyezések és fedések

G. Horváth Ákos

Minkowski terek

G. Horváth Ákos

Rácsgeometria

Molnár Emil

D-szimbólumok metrikus realizációi

Molnár Emil

Nemeuklideszi geometriák és grafikus megjelenítésük

Molnár Emil

Poliéder-sokaságok és orbifoldok

Szirmai Jenő

Elhelyezési problémák euklideszi és nem-euklideszi geometriákban

N. Szilvási Márta

Számítógépi geometria és alkalmazásai

 

 

  Sztochasztika Tanszék

 

Berkes István

A gazdaságtan és a pénzügy nemlineáris idősorainak statisztikai elemzése.
(Statistical Analysis of Nonlinear Time Series in Economy and Finance.)

Bolla Mariann

Nagyméretű véletlen mátrixok kiugró sajátértékeinek és szinguláris értékeinek eloszlása

Bolla Mariann

Applications of the EM algorithm in multivariate statistics

Csiszár Imre

Információelmélet és alkalmazásai

Gerencsér László

Log-optimális portfóliók

Gerencsér László

Rejtett Markov folyamatok

Gerencsér László

Markov Lánc Monte Carlo módszerek (MCMC)

Simon Károly

Végtelen Bernoulli konvolúciók

Simon Károly

Nem konformis dinamikai rendszerek dimenzió elmélete

Szabados Tamás

Sztochasztikus modellek a biológiában

Szász Domokos

Diszkretizált ergodikus leképezések vizsgálata

Szász Domokos

Korrelációcsökkenés és határeloszlástételek biliárdokban

Tóth Bálint

Hosszú memóriájú bolyongások aszimptotikus leírása

Tóth Bálint

Kölcsönható részecskerendszerek aszimptotikus vizsgálata: hidrodinamika és fluktuációk

 

 

  VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

 

Fleiner Tamás

Stabil párosítások és alkalmazásaik

Friedl Katalin

Kvantumalgoritmusok

Györfi László

Nemparaméteres predikció

Katona Gyula Y.

Gráfok robusztussága

Marx Dániel

Paraméteres algoritmusok és bonyolultságelmélet

Recski András

Kombinatorikus optimalizálás és műszaki alkalmazásai

Sali Attila

Adatbázis modellek kombinatorikus problémái

Simonyi Gábor

Gráfok színezései

Szeredi Péter

Deklaratív programozás

Szeszlér Dávid

Kombinatorikus algoritmusok a 3-dimenziós VLSI-huzalozásban

Telcs András

Véletlen bolyongás fraktál jellegű gráfokon

Tóth Géza

Gráfok metszési számai

Wiener Gábor

Hipergráfok nyomai

 

Utolsó módosítás: 2011.04.05.