BME Matematikai- és Számítástudományi Doktori Iskola > Témajavaslatok


2014-ben meghirdetett PhD témák

Andai Attila
Analízis tanszék

Az információgeometria alkalmazásai kvantummechanikai rendszerekre

Bálint Péter
Sztochasztika tanszék

Paraméterektől függő és térben kiterjedt kaotikus dinamikai rendszerek

Bolla Mariann
Sztochasztika tanszék

Spektrális klaszterezés és kétszempontú klaszterezés

Domokos Gábor
Geometria Tanszék

Konvex testek morfológiája

Eisenberg-Nagy Marianna
Differenciálegyenletek Tanszék

Lineáris komplementaritási feladatok és belsőpontos algoritmusok

Etesi Gábor
Geometria Tanszék

A Hitchin-egyenletek gravitáció-elméleti interpretációja  

Etesi Gábor
Geometria Tanszék

Egzotikus (hamis) R4-ek és az erős kozmikus cenzor hipotézis 

Ferenczi Miklós
Algebra tanszék

Vizsgálatok az algebrai logikában

Fleiner Tamás
SZIT

Stabil párosítások és alkalmazásaik  

G. Horváth Ákos
Geometria tanszék

Geometriai problémák Minkowski terekben

Gazdag-Tóth Boglárka
Differenciálegyenletek Tanszék

Megbízható globális optimalizálási algoritmusok fejlesztése és alkalmazása

Gazdag-Tóth Boglárka
Differenciálegyenletek Tanszék

Vállalatelhelyezési feladatok megoldása globális optimalizálási módszerekkel

Horváth Erzsébet
Algebra tanszék

Reprezentációelmélet számítógéppel

ifj. Benczúr András
SZTAKI/Algebra tanszék

Adatbányászati módszerek és alkalmazásaik

Ivanyos Gábor
SZTAKI/Algebra tanszék

Algebrai módszerek a kvantum-informatikában

Karátson János
Analízis tanszék

A konjugált gradiens-módszer szuperlineáris konvergenciája nemlineáris operátoregyenletekre

Katona Gyula
MTA Rényi Intézet

Térlefedő kódok egyéb kombinatorikai vonatkozásai

Katona Gyula Y.
SZIT

Gráfok kövezési és murvázási számainak vizsgálata

Kiss Márton
Differenciálegyenletek tanszék

Differenciálegyenletek: numerikus módszerek és alkalmazások

Kiss Sándor
Algebra tanszék

Összeg- és különbséghalmazok vizsgálata

Kornai András
Algebra tanszék

Matematikai nyelvészet

Küronya Alex
Algebra tanszék

Görbék algebrai felületeken

Küronya Alex
Algebra tanszék

Newton-Okounkov testek és alkalmazásaik

Lukács Erzsébet
Algebra tanszék

Bővítésalgebrák 

Marx Dániel

SZIT

Paraméteres algoritmusok és árnyultságelmélet

Nagy Attila

Algebra tanszék

A félcsoportok algebrai vizsgálata

Pete Gábor
Sztochasztika tanszék

Csoportok és gráfok geometriai és sztochasztikus tulajdonságai

Pete Gábor
Sztochasztika tanszék

Síkbeli véletlen folyamatok kritikus viselkedése

Rásony Miklós
MTA Rényi Intézet

Optimális befektetés hosszú memóriájú folyamatok esetén

Recski András
SZIT

Kombinatorikus optimalizálás és műszaki alkalmazásai

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai módszerek a számítástudományban

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Stipsicz András
MTA Rényi Intézet

 Szimplektikus és kontakt sokaságok, leképezés-osztály csoportok

Szabó Szilárd
Geometria tanszék

 Fibrálások görbék feletti logaritmikus konnexiók modulusterein

Szirmai Jenő
Geometria tanszék

Gömbkitöltések és Dirichlet-Voronoi cellák Thurston geometriákban

Telcs András
SZIT

Az agykérgi jelek analízise

Telcs András
SZIT

A fogyasztói viselkedés és a piaci ciklusok kapcsolata, Ramsey, Fama es Schiller elméletei alapján

Telcs András
SZIT

Szubdiffuziv jelenségek Dirichlet terekben

Tóth Géza
SZIT

Gráfok metszési számai

Utolsó módosítás: 2014.05.29.