BME Matematikai- és Számítástudományi Doktori Iskola > Témajavaslatok


2017-ben meghirdetett PhD témák

Bolla Mariann
Sztochasztika tanszék

Spektrális klaszterezés minimális diszkrepanciával

Bolla Mariann
Sztochasztika tanszék

Grafikus modellek

Domokos Gábor

BME Építészmérnöki Kar

konzulens: Lángi Zsolt Geometria Tanszék

Konvex testek morfológiája

G. Horváth Ákos
Geometria tanszék

Geometriai problémák Minkowski terekben

Illés Tibor
Differenciálegyenletek  Tanszék

Lineáris optimalizálás belsőpontos algoritmusai és általánosításaik
Nagy Attila

Algebra tanszék

A félcsoportok algebrai vizsgálata

Pach Péter Pál
VIK SZIT

Multiplikatív számelméleti problémák

Pete Gábor
Sztochasztika tanszék

Csoportok és gráfok geometriai és sztochasztikus tulajdonságai

Pete Gábor
Sztochasztika tanszék

Síkbeli véletlen folyamatok kritikus viselkedése

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai módszerek a számítástudományban

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Szirmai Jenő
Geometria tanszék

Gömbkitöltések és Dirichlet-Voronoi cellák Thurston geometriákban

 

Utolsó módosítás: 2017.03.28.