BME Matematikai- és Számítástudományi Doktori Iskola > Témajavaslatok


2015-ben meghirdetett PhD témák

Andai Attila
Analízis tanszék

Az információgeometria alkalmazásai kvantummechanikai rendszerekre

Bolla Mariann
Sztochasztika tanszék

Spektrális klaszterezés minimális diszkrepanciával

Domokos Gábor

BME Építészmérnöki Kar

konzulens: Lángi Zsolt Geometria Tanszék

Konvex testek morfológiája

Ferenczi Miklós
Algebra tanszék

Vizsgálatok az algebrai logikában

Friedl Katalin
SZIT

Hatékony algoritmusok  

G. Horváth Ákos
Geometria tanszék

Geometriai problémák Minkowski terekben

Horváth Erzsébet
Algebra tanszék

Reprezentációelmélet számítógéppel

Horváth Róbert
Analízis tanszék

Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív vizsgálata

ifj. Benczúr András
SZTAKI/Algebra tanszék

Big Data

Ivanyos Gábor
SZTAKI/Algebra tanszék

Algebrai módszerek a kvantum-informatikában

Karátson János
Analízis tanszék

A konjugált gradiens-módszer szuperlineáris konvergenciája nemlineáris operátoregyenletekre

Katona Gyula Y.
SZIT

Körökkel és utakkal kapcsolatos problémák hipergráfokban

Kiss Sándor
Algebra tanszék

Összeg- és különbséghalmazok vizsgálata

Kornai András
Algebra tanszék

Matematikai nyelvészet

Kroó András
Rényi Intézet/Analízis tanszék

Többváltozós polinomok  extremális tulajdonságai

Nagy Attila

Algebra tanszék

A félcsoportok algebrai vizsgálata

Nagy Béla
Analízis tanszék

Lineáris operátorok spektrálfelbontásai

Pete Gábor
Sztochasztika tanszék

Csoportok és gráfok geometriai és sztochasztikus tulajdonságai

Pete Gábor
Sztochasztika tanszék

Síkbeli véletlen folyamatok kritikus viselkedése

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai módszerek a számítástudományban

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Rödönyi Gábor
MTA SZTAKI/Differenciálegyenletek tanszék

Összekapcsolt rendszerek elosztott szabályozása és analízise

Simon Károly
Sztochasztika tanszék

Fraktál természetű komplex hálózatok

Szántai Tamás
Differenciálegyenletek Tanszék

Valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek

Szirmai Jenő
Geometria tanszék

Gömbkitöltések és Dirichlet-Voronoi cellák Thurston geometriákban

Telcs András
SZIT

Sokkhatás vizsgálata gazdaság modelleken

Telcs András
SZIT

A hippokampális populációs aktivitás finomszerkezetének statisztikus karakterizálása

Tóth Géza
SZIT

Sokszoros fedések felbonthatósága

Vrana Péter
Geometria tanszék

 Kvantum spin-rendszerek CW-komplexusokon
   

Utolsó módosítás: 2023.03.05.