BME Matematikai- és Számítástudományi Doktori Iskola > Témajavaslatok


2012-ben meghirdetett PhD témák

Bolla Mariann
Sztochasztika tanszék

Spektrális klaszterezés

Gazdag-Tóth Boglárka
Differenciálegyenletek Tanszék

Megbízható globális optimalizálási algoritmusok fejlesztése és alkalmazása

G. Horváth Ágota
Analízis tanszék

Interpoláció súlyozott terekben

G. Horváth Ákos
Geometria tanszék

Geometriai vizsgálatok Minkowski terekben

G. Horváth Ákos
Geometria tanszék

Szélsőérték problémák euklideszi és hiperbolikus terekben
Horváth Miklós
Analízis tanszék

Folytonos és diszkrét inverz feladatok

Horváth Róbert
Analízis tanszék

Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív vizsgálata

Ifj. Benczúr András
SZTAKI/Algebra tanszék

Adatbányászati módszerek és alkalmazásaik

Illés Tibor
Differenciálegyenletek tanszék

Strukturált 0-1 és egészértékű programozási feladatok elmélete, algoritmusai és alkalmazásai

Illés Tibor
Differenciálegyenletek tanszék

Strukturált nemlineáris programozási feladatok elmélete, algoritmusai és gyakorlati alkalmazásai

Ivanyos Gábor
SZTAKI/Algebra tanszék

Algebrai módszerek a kvantum-informatikában

Katona Gyula Y.
SZIT

Körökkel és utakkal kapcsolatos problémák hipergráfokban
Katona Gyula Y.
SZIT
Gráfok robosztussága

Kiss Sándor
Algebra tanszék

Összeg- és különbséghalmazok vizsgálata

Kroó András
Rényi Intézet/Analízis tanszék

Többváltozós polinomokra vonatkozó extremális feladatok és ezek approximációelméleti alkalmazása

Küronya Alex
Algebra tanszék

Newton-Okounkov-testek a geometriában és a reprezentációelméletben

Küronya Alex
Algebra tanszék

Az effektív divízorok kúpjának felbontásai

Marx Dániel
SZIT
Paraméteres algoritmusok és bonyolultságelmélet

Nagy Béla
Analízis tanszék

Lineáris operátorok spektrálelmélete

Petz Dénes
Analízis tanszék

Kvantumrendszerek matematikája

Petz Dénes
Analízis tanszék

Nem-kommutatív valószínűségelmélet

Petz Dénes
Analízis tanszék

Lineáris analízis és operátorok algebrái

Recski András
SZIT

Kombinatorikus optimalizálás és műszaki alkalmazásai

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Sági Gábor
Algebra tanszék

Modellelméleti spektrumfüggvények vizsgálata

Simon Károly
Sztochasztika tanszék

Nagy méretű hálózatok matematikai modellezése

Simon Károly
Sztochasztika tanszék

Valószínűségszámítás alkalmazásai az informatikában és a nagy hálózatok elméletében

Szabados Tamás
Sztochasztika tanszék

Sztochasztikus kalkulus bolyongások segítségével

Szabados Tamás
Sztochasztika tanszék

Sztochasztikus szimulációs modellek a biológiában

Szabó Sándor
Analízis tanszék

Speciális függvények és alkalmazásaik

Szántai Tamás
Differenciálegyenletek Tanszék

Valószínűséggel korlátozott sztochasztikus programozási modellek

Szántai Tamás
Differenciálegyenletek Tanszék

Sztochasztikus programozási PERT modellek és alkalmazásaik

Szirmai Jenő
Geometria tanszék

Diszkrét geometriai problémák homogén geometriákban

Utolsó módosítás: 2012.05.22.