BME Matematikai- és Számítástudományi Doktori Iskola > Témajavaslatok


2013-ban meghirdetett PhD témák

Bálint Péter
Differenciálegyenletek tanszék

Paraméterektől függő és térben kiterjedt kaotikus dinamikai rendszerek

Bolla Mariann
Sztochasztika tanszék

Spektrális klaszterezés és kétszempontú klaszterezés

Domokos Gábor
Geometria Tanszék

Konvex testek morfológiája

Etesi Gábor
Geometria Tanszék

A Hitchin-egyenletek gravitáció-elméleti interpretációja  

Etesi Gábor
Geometria Tanszék

Egzotikus (hamis) R4-ek és az erős kozmikus cenzor hipotézis 

Fleiner Tamás
SZIT

Stabil párosítások és alkalmazásaik  

G. Horváth Ágota
Analízis tanszék

Interpoláció és approximáció súlyozott terekben

Györfi László
SZIT

Stacionárius idősorok előrejelzése

Horváth Erzsébet
Algebra tanszék

Reprezentációelmélet számítógéppel

Horváth Miklós
Analízis tanszék

Folytonos és diszkrét inverz feladatok

Horváth Róbert
Analízis tanszék

Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív vizsgálata

ifj. Benczúr András
SZTAKI/Algebra tanszék

Adatbányászati módszerek és alkalmazásaik

Ivanyos Gábor
SZTAKI/Algebra tanszék

Algebrai módszerek a kvantum-informatikában

Katona Gyula Y.
SZIT

Gráfok kövezési és murvázási számainak vizsgálata

Kiss Márton
Differenciálegyenletek tanszék

Differenciálegyenletek: numerikus módszerek és alkalmazások

Kiss Sándor
Algebra tanszék

Összeg- és különbséghalmazok vizsgálata

Kornai András
Algebra tanszék

Matematikai nyelvészet

Kovács Sándor
Differenciálegyenletek tanszék

Stabilitás és bifurkáció alkalmazott matematikai rendszerekben  

Kroó András
Rényi Intézet/Analízis tanszék

Többváltozós polinomokra vonatkozó extremális feladatok és ezek approximációelméleti alkalmazása

Küronya Alex
Algebra tanszék

Görbék algebrai felületeken

Küronya Alex
Algebra tanszék

Newton-Okounkov testek és alkalmazásaik

Lukács Erzsébet
Algebra tanszék

Bővítésalgebrák 

Nagy Attila

Algebra tanszék

A félcsoportok algebrai vizsgálata

Nagy Béla
Analízis tanszék

Zárt lineáris operátorok spektrálfelbontásai Banach és Hilbert terekben

Petz Dénes
Analízis tanszék

Kvantumrendszerek matematikája

Petz Dénes
Analízis tanszék

Nem-kommutatív valószínűségelmélet

Petz Dénes
Analízis tanszék

Lineáris analízis és operátorok algebrái

Recski András
SZIT

Kombinatorikus optimalizálás és műszaki alkalmazásai

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai módszerek a számítástudományban

Rónyai Lajos
Algebra tanszék

Algebrai/aritmetikai struktúrákkal kapcsolatos algoritmusok kutatása

Simonyi Gábor
SZIT

Gráfok színezései

Szabados Tamás
Sztochasztika tanszék

Sztochasztikus kalkulus bolyongások segítségével

Szabados Tamás
Sztochasztika tanszék

Sztochasztikus szimulációs modellek a biológiában

Szirmai Jenő
Geometria tanszék

Gömbkitöltések és Dirichlet-Voronoi cellák Thurston geometriákban

Tóth Géza
SZIT

Gráfok metszési számai

Utolsó módosítás: 2014.04.02.