BME Matematika- és Számítástudományi Doktori Iskola > Doktorjelöltek


BME Doktorjelölti Támogatás -2013

Az Egyetem 2013. szeptember 1-i kezdéssel doktorjelölti támogatást hirdet meg azzal a céllal, hogy a legjobb hallgatók részére a doktori képzés támogatását kiterjessze a szigorlatra felkészülés és a disszertáció készítés időszakára. Doktorjelölti támogatásban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket a BME-n készítik.1 A támogatás elnyerésének feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése az abszolutórium megszerzésének tanévében.2 A doktorjelölti támogatás tudományos segédmunkatársként történő alkalmazást jelent, egy éves időszakra.

A Szakterületi Doktori Tanácsnak 2012. szeptember 1. és 2013. június 26. között benyújtott fokozatszerzési eljárás indítási dokumentumait - ha a jelölt ezzel ellentétesen nem nyilatkozik - doktorjelölti támogatásra benyújtott pályázatként kell kezelnie.

Az eljárás indítási kérelem pozitív elbírása egyúttal a támogatás odaítélésére vonatkozó javaslat is. A támogatás odaítéléséről és folyósításának kezdési dátumáról a doktori iskola vezetők és az érintett tanszékvezetők véleményének figyelembe vételével a dékán dönt.  

A BME-n 2013-ben kiosztásra kerülő doktorjelölti támogatások száma ~ 20 - 25. A doktorjelölti támogatást elnyerők listája és kutatási témáik ismertetése megjelenik az egyetemi honlapon. 

1 Témavezetőjük az Egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban áll.
2
A fokozatszerzési eljárás indítási feltétételeinek elérése a doktori képzés ideje alatt, amit a 6. aktív félév vége előtt (a felhívásban megjelölt határidőre) benyújtott indítási kérelem alapján hozott pozitív SZDT döntés igazol.


A 2012/2013-as tanévben doktorjelölti  ösztöndíjat elnyert hallgatók:

Komjáthy Júlia

témavezető: Simon Károly, Sztochasztika tanszék

 

Nándori Péter

témavezető: Szász Domokos, Sztochasztika tanszék

 

Szántó András

témavezető: Petz Dénes, Analízis tanszék

 


BME Doktorjelölti Ösztöndíj -2012

Az Egyetem 2012. szeptember 1-i kezdéssel doktorjelölti ösztöndíjat hirdet meg azzal a céllal, hogy a legjobb hallgatók részére az ösztöndíj-támogatást kiterjessze a szigorlatra felkészülés és a disszertáció készítés időszakára. Doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket a BME-n készítik.1 Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése az abszolutórium megszerzésének tanévében.2

A Szakterületi Doktori Tanácsnak 2011. szeptember 1. és 2012. június 26. között benyújtott fokozatszerzési eljárás indítási dokumentumait - ha a jelölt ezzel ellentétesen nem nyilatkozik - doktorjelölti ösztöndíj pályázatként kell kezelni. Az eljárás indítási kérelem pozitív elbírása egyúttal az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslat is. Az ösztöndíj odaítéléséről a doktori iskola vezetők és az érintett tanszékvezetők véleményének figyelembe vételével a dékán dönt.  

A BME-n 2012-ben meghirdetésre kerülő ösztöndíjak száma ~50. A doktorjelölti ösztöndíj összege várhatóan 115.000 Ft (netto jövedelem)3, folyósítása havonként, szeptember hónaptól augusztus hónapig történik.4

A doktorjelölti ösztöndíj részletes ismertetését a  BME Doktori és Habilitációs Szabályzata  tartalmazza (11/A fejezet, 22/A-22/D §).

1 Témavezetőjük az Egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban áll.
2
A fokozatszerzési eljárás indítási feltétételeinek elérése a doktori képzés ideje alatt, amit a 6. aktív félév vége előtt (a felhívásban megjelölt határidőre) benyújtott indítási kérelem alapján hozott pozitív SZDT döntés igazol.
3
Megbízásként történő folyósítás esetén az adó- és járulék terhek levonása utáni összeg. Ösztöndíjként folyósítva adómentes, de a TB befizetése (havi
5000 Ft) az ösztöndíjas felelőssége.   
4 A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázóknak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését követő év március 15-ig írásbeli beszámolót kell készítenie a kutatások előrehaladásáról. A doktorjelölti ösztöndíj visszavonható, ha a beszámoló az SZHBDT értékelése szerint nem tanúsítja a megfelelő előrehaladást. A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnik a doktori fokozat odaítélésekor, továbbá, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a doktorjelölti jogviszony bármely oknál fogva megszűnik.


A 2011/2012-es tanévben egy hallgató nyerte el az ösztöndíjat:

Bárány Balázs

témavezető: Simon Károly, Sztochasztika tanszék


BME Doktorjelölti Ösztöndíj - 2011

Az Egyetem 2011. szeptember 1-i kezdéssel doktorjelölti ösztöndíjat hirdet meg azzal a céllal, hogy a legjobb hallgatók részére az ösztöndíj-támogatást kiterjessze a szigorlatra felkészülés és a disszertáció készítés időszakára. Doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket a BME-n készítik.1 Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése az abszolutórium megszerzésének tanévében.2

A Szakterületi Doktori Tanácsnak 2010. szeptember 1. és 2011. június 26. között benyújtott fokozatszerzési eljárás indítási dokumentumait - ha a jelölt ezzel ellentétesen nem nyilatkozik - doktorjelölti ösztöndíj pályázatként kell kezelni. Az eljárás indítási kérelem pozitív elbírása egyúttal az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslat is. Az ösztöndíj odaítéléséről a doktori iskola vezetők és az érintett tanszékvezetők véleményének figyelembe vételével a dékán dönt.  

A BME-n 2011-ben meghirdetésre kerülő ösztöndíjak száma ~50. A doktorjelölti ösztöndíj összege várhatóan 115.000 Ft (netto jövedelem)3, folyósítása havonként, szeptember hónaptól augusztus hónapig történik.4

A doktorjelölti ösztöndíj részletes ismertetését a  BME Doktori és Habilitációs Szabályzata  tartalmazza (11/A fejezet, 22/A-22/D §).

1 Témavezetőjük az Egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban áll.
2
A fokozatszerzési eljárás indítási feltétételeinek elérése a doktori képzés ideje alatt, amit a 6. aktív félév vége előtt (a felhívásban megjelölt határidőre) benyújtott indítási kérelem alapján hozott pozitív SZDT döntés igazol.
3
Megbízásként történő folyósítás esetén az adó- és járulék terhek levonása utáni összeg. Ösztöndíjként folyósítva adómentes, de a TB befizetése (havi
5000 Ft) az ösztöndíjas felelőssége.   
4 A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázóknak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését követő év március 15-ig írásbeli beszámolót kell készítenie a kutatások előrehaladásáról. A doktorjelölti ösztöndíj visszavonható, ha a beszámoló az SZHBDT értékelése szerint nem tanúsítja a megfelelő előrehaladást. A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnik a doktori fokozat odaítélésekor, továbbá, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a doktorjelölti jogviszony bármely oknál fogva megszűnik.


A 2010/2011-es tanévben egy hallgató nyerte el az ösztöndíjat:

Vető Bálint

témavezető: Tóth Bálint, Sztochasztika tanszék


BME Doktorjelölti Ösztöndíj - 2010

A Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola 2010. szeptember 1-i kezdéssel doktorjelölti ösztöndíjat hirdet meg azzal a céllal, hogy a legjobb hallgatók részére az ösztöndíj-támogatást kiterjessze a szigorlatra felkészülés és a disszertáció készítés időszakára. Doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket a BME-n készítik.1 Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése az abszolutórium megszerzésének tanévében.2

A Matematika és Számítástudományok Doktori Tanácsnak 2009. szeptember 1. és 2010. június 26. között benyújtott fokozatszerzési eljárás indítási dokumentumait - ha a jelölt ezzel ellentétesen nem nyilatkozik - doktorjelölti ösztöndíj pályázatként kell kezelni.   Az eljárás-indítási kérelem pozitív elbírálása egyúttal az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslat is. Az ösztöndíj odaítéléséről a doktori iskola vezető és az érintett tanszékvezetők véleményének figyelembe vételével a dékán dönt.

 A Természettudományi Karon 2010-ben várhatóan 6 ösztöndíj kerül kiosztásra.  A doktorjelölti ösztöndíj összege a 2010/2011-es tanévre 115 000 ft/hó  (adómentes jövedelem)3, folyósítása havonként, szeptember hónaptól augusztus hónapig történik.4

A doktorjelölti ösztöndíj részletes szabályzását a BME Doktori és Habilitációs Szabályzata  tartalmazza (11/A fejezet, 22/A-22/D §).

1 Témavezetőjük az Egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban áll.
2 A fokozatszerzési eljárás indítási feltétételeinek elérése a doktori képzés ideje alatt, amit a 6. aktív félév vége előtt (a felhívásban megjelölt határidőre) benyújtott indítási kérelem alapján hozott pozitív SZHBDT döntés igazol.
3 A társadalombiztosítási járulékkal megemelt keret. A TB befizetése (havi 4.950 Ft) az ösztöndíjas felelőssége. 
4 A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázóknak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését követő év március 15-ig írásbeli beszámolót kell készítenie a kutatások előrehaladásáról. A doktorjelölti ösztöndíj visszavonható, ha a beszámoló az SZHBDT értékelése szerint nem tanúsítja a megfelelő előrehaladást. A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnik a doktori fokozat odaítélésekor, továbbá, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a doktorjelölti jogviszony bármely oknál fogva megszűnik.

 


A 2009/2010-es tanévben egy hallgató nyerte el az ösztöndíjat:

Kovács Benedek
önéletrajz publikációs lista

témavezető: Tóth János, Analízis tanszék


BME Doktorjelölti Ösztöndíj - 2009

A Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola 2009. szeptember 1-i kezdéssel doktorjelölti ösztöndíjat hirdet meg azzal a céllal, hogy a legjobb hallgatók részére az ösztöndíj-támogatást kiterjessze a szigorlatra felkészülés és a disszertáció készítés időszakára. Doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket a BME-n készítik.1 Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése az abszolutórium megszerzésének tanévében.2

A doktorjelölti ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, a benyújtási határidő 2009. június 26. A 2009. május 8 után és június 26 előtt benyújtott fokozatszerzési eljárás indítási dokumentumait egyúttal a doktorjelölti ösztöndíjra vonatkozó pályázatnak is kell tekinteni. A 2008/2009 tanévben történt (az odaítélés feltételeit kielégítő) korábbi eljárás-indítások esetén a doktorjelölti ösztöndíjat a fenti határidőig lehet kérelmezni.

 A BME-n meghirdetésre kerülő ösztöndíjak száma minimum 40. A Természettudományi Karon 2009-ben várhatóan 5 ösztöndíj kerül kiosztásra.  A doktorjelölti ösztöndíj összege a 2009/2010-es tanévre 110 000 ft/hó  (adómentes jövedelem), folyósítása havonként, szeptember hónaptól augusztus hónapig történik.3

A doktorjelölti ösztöndíj részletes szabályzását a BME Doktori és Habilitációs Szabályzata  tartalmazza (11/A fejezet, 22/A-22/D §).

1 Témavezetőjük az Egyetemmel főállású közalkalmazotti jogviszonyban áll.
2 A fokozatszerzési eljárás indítási feltétételeinek elérése a doktori képzés ideje alatt, amit a 6. aktív félév vége előtt (a felhívásban megjelölt határidőre) benyújtott indítási kérelem alapján hozott pozitív SZHBDT döntés igazol.
3 A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázóknak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését követő év március 15-ig írásbeli beszámolót kell készítenie a kutatások előrehaladásáról. A doktorjelölti ösztöndíj visszavonható, ha a beszámoló az SZHBDT értékelése szerint nem tanúsítja a megfelelő előrehaladást. A doktorjelölti ösztöndíjra jogosultság megszűnik a doktori fokozat odaítélésekor, továbbá, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a doktorjelölti jogviszony bármely oknál fogva megszűnik.

 

Utolsó módosítás: 2013.04.08.